تست شخصیت

آزمون MBTI بر اساس ۴ بعد اصلی شخصیت انسان، ۱۶ تیپ شخصیتی را تعریف می‌کند. افراد می توانند با تست MBTI و دانستن تیپ شخصیتی خود، مدیریت بهتری در کار و زندگی داشته باشند.

18 چراغ راهنما برای شرکت افراد درونگرا در مهمانی های سازمانی ۷ مهر ۱۳۹۸
1 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 5
کارل یونگ (به انگیسی: Carl Gustav Jung). تیپ های شخصیتی کارل یونگ پایه و اساس تست MBTI ۶ مهر ۱۳۹۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
مشاغل مناسب افراد درونگرا کدام‌اند؟ ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
1 vote, average: 3٫00 out of 51 vote, average: 3٫00 out of 51 vote, average: 3٫00 out of 51 vote, average: 3٫00 out of 51 vote, average: 3٫00 out of 5
8 کلید طلایی برای اینکه خصوصیات افراد درونگرا را بشناسید ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
کاربرد تست MBTI در سازمان و شرکت ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
ادراکی و قضاوتی یعنی چه؟ تفاوت ویژگی های شخصیتی ادراکی و قضاوتی در تست MBTI ۱۵ تیر ۱۳۹۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
افراد احساسی و منطقی چه تفاوت‌هایی در ویژگی‌های شخصیتی دارند؟ ۱۵ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 51 vote, average: 1٫00 out of 5
تفاوت افراد شهودی و حسی در تست MBTI ۱۵ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
تفاوت درونگرایی و برونگرایی در تست شخصیت شناسی MBTI ؛ افراد درونگرا و برونگرا در 5 نقطه تفاوت اساسی دارند ۱۵ تیر ۱۳۹۸
1 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 51 vote, average: 5٫00 out of 5
  • 1
  • 2