کارآفرینی

در طرح همت، مشارکت با 5 نفر جهت کارآفرینی داشتیم:شما نیز می‌توانید جهت مشارکت از طریق فرم زیر ثبت‌نام کنید:

ثبت‌نام